Máy chụp cắt lớp

1277

Máy chụp cắt lớp điện toán CT Brilliance CT 64 lát

Có thể kết hợp với các hệ PET để thực hiện các thăm khám trong ung thư học sử dụng PET-CT

– Đầy đủ các phần mềm ứng dụng lâm sàng cao cấp, cho phép thực hiện các thăm khám cho mọi tổ chức trong cơ thể cho các dạng bệnh nhân khác nhau

– Thực hiện thăm khám có chất lượng hình ảnh tuyệt hảo với liều tia thấp nhất  nhờ các công nghệ đã được cấp bản quyền chỉ có ở Philips như DoseWise, các bộ lọc tia,…

– Các phần mềm và ứng dụng cao cấp như 3D, hệ tái tạo ảnh tốc độ cao

Máy chụp cắt lớp vi tính Light Seed VCT 64

Máy chụp VCT 64 lớp  chỉ trong vòng 30 giây, công việc chụp mạch đã hoàn thành. Máy chụp được các lát cắt rất mỏng, cắt được nhiều lớp trong một lần cắt nên cho ra đời các hình ảnh có độ phân giải cao, ứng dụng rất tốt trong việc chụp mạch bên cạnh chụp các tạng khác trong cơ thể.