Từ khóa: các loại triệu chứng bệnh và phương pháp điều trị