Từ khóa: những ai không phải trả tiền xét nghiệm covid