Đường dây nóng các bệnh viện

54
BV Bạch Mai 0969 85 1616
BV Nhiệt đới TƯ 0969 24 1616
BV E 0912 16 8887
BV Nhi TƯ 0372 88 4712
BV Phổi TƯ 0967 94 1616
BV VN – Thụy Điển – Uông Bí 0966 68 1313
BV Đa khoa TƯ Thái Nguyên 0913 37 4495
BV Đa khoa TƯ Huế 0965 30 1212
BV Chợ Rẫy 0969 87 1010
BV Đa khoa TƯ Cần Thơ 0907 73 6736
BV Xanh Pôn Hà Nội 0904 13 8502
BV Vinmec Hà Nội 0934 47 2768
BV Đà Nẵng 0903 58 3881
BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM 0976 34 1010
BV Nhi đồng 1 0913 11 7965
BV Nhi đồng 2 0798 42 9541
BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai 0819 63 4807
BV Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa 0913 46 4257
BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 0965 37 1515
BV Đa khoa tỉnh Thái Bình 0989 50 6515
BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 0396 80 2226