Từ khóa: 19 bệnh nền có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc Covid-19