Từ khóa: bệnh nhân COVID-19 có thể bị sốt nhiễm trùng