Bách Khoa Y Học 2.0

799

Bách Khoa Y học 2010 được Biên soạn bởi Bác sĩ Lê Đình Sáng, là một bộ sách Y học điện tử miễn phí bằng tiếng Việt toàn diện và thiết thực được sưu tầm, biên tập và biên dịch bởi bác sĩ Lê Đình Sáng, Đại học Y Khoa Hà Nội sẽ mang lại công cụ hữu ích thực sự giúp các bác sĩ và sinh viên Y khoa tra cứu nhanh thông tin bệnh học Nội,Ngoại, Sản, Nhi, Chuyên khoa lẻ, Y học cơ sở… và triệu chứng học mọi lúc mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.

Bộ sách Bách Khoa Y học 2010 gồm 30 quyển :

Đọc sách

1. Ngoại khoa thực hành

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1LMPTNeDXk9cGLg4Dw0m8hKoXbBgripC-/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
2. Triệu chứng học Nội khoa

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1zmTafweU-vhgt8XkTKCV2MxmqGhf7M9X/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
3. Bệnh học tim mạch

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1NGCTvZglUW4ZzLgNgXlDCg6_uv8dWinY/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
4. Bệnh học tiêu hóa gan mật

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/10L1fPlr4klUAy2-sqtaB5am9cChCAubp/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
5. Bệnh học cơ xương khớp
6. Bệnh học nội tiết chuyển hóa đái tháo đường

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1ZISsTxOL4hIOWhuUICdn7BV_X5cRaelt/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
7. Bệnh học thận tiết niệu sinh dục

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1G3vS8AVCJq472zPvxZDXAx29qv4Cmy4P/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
8. Bệnh học hô hấp lao phổi

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1MUCKQpTlkmtqzYLi1BCPGjMBXRCz-Ntd/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
9. Huyết học và truyền máu

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/18lRFXRMF7mcl0xsEV1eiqML9Ti0VuRmc/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
10. Hồi sức cấp cứu và chống độc

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1aWJU2vbMPCNMudKy38jkWViRuj8sqUXf/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
11. Bệnh học Nhi khoa

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1GrICp1hWXg-4WwDEJl_hNppkVjVu4Pxv/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
12. Bệnh học ung thư

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1O2tHwCE63jeOLElAdAKHVqUN3fjGadyw/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
13. Sản phụ khoa

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1bls3PbPyUfjimEVzuM24t1nYTLSvViuJ/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
14. Tai mũi họng

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1h-gRpLq-p99dnkv1Aun3Y3H5lDYyEz7c/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
15. Răng hàm mặt

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1h-gRpLq-p99dnkv1Aun3Y3H5lDYyEz7c/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
16. Da liễu

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1z8HC3mBY-j3DmW3HcgmIz_W6diaLQzR8/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
17. Bệnh học mắt

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1C8-c18b0kTVEjwfwGach6696VurjIXyw/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
18. Dược lý học lâm sàng

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1R0ULOL4YYDw7DE7LMFLATm58OYcZnVNi/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
19. Tâm thần học lâm sàng

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1GNTLCEnlPqIkL7hA_j8BVzPlBufZSvk5/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
20. Thần kinh học lâm sàng

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1huQd6fImSeM8KK8AqZI7sEVe7_uDal3L/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
21. Sinh lý – sinh lý bệnh

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1FiDhr2B2lIJOJnWmYnEOHcGczhvmkTNG/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
22. Giải phẫu bệnh

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/16oFK7Weczc0xVuN_2woQBwtk2JHRY_Mf/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
23. Huyết học và truyền máu

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/18lRFXRMF7mcl0xsEV1eiqML9Ti0VuRmc/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
24. Y học cổ truyền

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1ABKQoUY5yG678PlrPLs2DmMhxXL45r42/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
25. Thuốc biệt dược và cách sử dụng

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1ZwDkoydnFmK4LwI5lOZkznts7rJogJQk/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
26. Cây thuốc Nam

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1VlHl49-77Q54o-V39U8kvH8qUP_h8WgN/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
27. Danh bạ Y tế Việt Nam

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1dmV1ZGmnv0bPYHDy06Wt2BI4PupV29X-/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
28. Từ điển dấu hiệu và triệu chứng

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1ZVK_BxqDsvNRBo29YplpM5bFbsnMCVCt/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
29. Danh nhân Y học

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1OwmmIP8RL6uuIMoA5fyUpbbUmlA7Iee_/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]
30. Kỹ năng điều dưỡng

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1DLR_Cbp4l7Dwsundf70lrPJf8mXjHIjP/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]