Điểm huyệt liệu pháp – Mã Tú Đường

831

Ông Mã Tú Đường là một nhà châm cứu và điểm huyệt đã nhiều năm.

Riêng về khoa điểm huyệt, ông bắt đầu nghiên cứu từ mùa xuân năm 1956 đến mùa thu năm 1959, Ông đã đem những liệu pháp kinh nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu làm thành tổng kết bước đầu ,nhà xuất bản Thiểm Tây nhân dân xuất bản xã giúp đỡ đem xuất bản. Sau đó, trải qua nhận được nhiều thư của độc giả cổ vũ, thúc giục, ông càng thêm tin tưởng và quyết tâm tăng thêm sức mạnh nghiên cứu của minh.

Đến năm 1978, trên cơ sở thực tiễn lâm sàng “ Điểm huyệt liệu pháp” đã qua 20 năm, chữa nhiều loại bệnh, tăng thêm được nhiểu thủ pháp chữa trị, xác minh được một số vấn đề có tính lý luận đã gặp trên lâm sàng, làm cho một liệu pháp bất luận là cơ sở lý luận, hay là ở vận dụng thủ pháp và thự tiễn lâm sàng đều rất là phong phú so với sách trước. Nhưng ông nói ở y học viện Địa lý Đà tất cánh là nơi vun xới chính cho vườn ươm vun xới cho cây ( tứ là vấn đề này ) nẩy nở và lớn lên, cũng còn cần ngày càng nhiều viện gặp gỡ,thấm nạp và quản lý làm cho nó dần dần phát triển và lớn lên.

Theo tác giả nói: thì ông tự thấy kinh nghiệm lâm sàng và trình độ lý giải của mình đều còn rất hạn chế không thể tránh khỏi có sự sai sót.

Khi đọc sách ông viết: Tôi thấy đây là một công trình tâm huyết của một đời người tận tuỵ với nghề và với con người, nên tôi lược dịch lại để cùng nhau học tập. Gọi là lược dich vì tôi bỏ đi những phần về kinh lạc, huyệt vị mà chúng ta đã có dịp học hỏi ở những sách khác, và bỏ đi những y án kèm theo có tính chất xác minh hiêụ quả để làm căn cứ kiểm tra khi cần, vì chúng sẽ dùng thực nghiệm lâm sàng của chúng ta để rút ra kinh nghiệm cho mình trong tương lai là chính.

Tôi rất cám ơn ông Mã Tú Đường và xin phép ông được giới thiệu những phần chúng tôi muốn học ở sách ông viết.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1991

Lê Văn Sửu

MỤC LỤC :

THIÊN THƯỢNG :    TRI THỨC CƠ BẢN

Chương I : NGUYÊN LÝ CỦA ĐIỂM HUYỆT LIỆU PHÁP

Tiết 1 – Thế nào là điểm huyệt liệu pháp

Tiết 2 – Điểm huyệt và quan hệ kinh lạc

Tiết 3 – ảnh hưởng của điểm huyệt đối với tạng phủ

Tiết 4 – Tác dụng của điểm huyệt đối với doanh , vệ , khí , huyết .

Tiết 5 – Quan hệ kinh lạc và tạng phủ ( lược )

Chương II: THỦ PHÁP CỦA ĐIỂM HUYỆT LIỆU PHÁP

Tiết 1 – Bình nhụ pháp ( phép nắn day ngang bằng )

1-1 –  Tiêu chuẩn tả hữu bình nhụ

1-2 – Tả hữu bình nhụ và bổ, tả

1-3 – Tác dụng của bình nhụ pháp

1-4 – ứng dụng cỉa bình nhụ pháp

Tiết 2 – áp phóng pháp ( phép nhấn nhả )

2-1 – Tiêu chuẩn áp phóng pháp.

2-2 – Bổ tả của áp phóng pháp

2-3 – Tác dụng của áp phóng pháp

2-4 – úng dụng của áp phóng pháp

( Phụ ) – cụ thể tiêu chuẩn thao tác bình nhụ pháp và áp phóng pháp.

Tiết 3 – Bì phu điểm đả huyệt ( phép chấm gõ ở da )

3-1 – Tác dụng của phép bì thu điểm đả

3-2 – ứng dụng của phép bì phu điểm đả

iết 4 – Kinh lạc tuần án pháp ( phép dựa theo đường kinh lạc )

4-1 – Bổ tả của kinh lạc tuần án pháp

4-2 – Tác dụng của kinh lạc tuần án pháp

4-3 – ứng dụng của kinh lạc tuần án pháp

Tiết 5 – Ngũ hành liêm dụng pháp ( phép nối tiếp dùng ngũ hành )

5-1 – Tên gọi năm loại thủ pháp

5-2 – Thứ tự thao tác ngũ hành liên dụng pháp

5-3 – Thao tác cụ thể và lý luận của ngũ hành liên dụng pháp

5-4 – Tỉnh, huỳnh, du, kinh, hợp ( lược )

Tiết 6 – Các thủ pháp bổ trợ khác

6-1 – Đầu bộ thôi vận pháp ( phép đẩy xoay ở vùng đầu )

6-2 – Bối bộ tuần áp pháp ( phép áp theo ở vùng lưng )

6-3 – Chấn chiến pháp ( pháp rung rẩy )

6-4 – Tứ chi dao vận pháp ( phép lắc vần tứ chi )

6-5 – Áp huyệt pháp ( phép áp huyệt )

6-6 – Thiết huyệt pháp ( phép cắt huyệt )

6-7 – Đấu chấn pháp ( phép rung lắc )

6-8 – Thiết dao pháp ( phép cắt lay )

6-9   – Niết huyệt pháp ( phép véo huyệt )

6-10 – Thôi cảnh hạng pháp ( phép đẩy ở cổ gáy )

6-11 – Áp cảnh động mạch đàn nhân nghinh pháp ( phép áp động mạch cảnh gáy ở nhân nghinh )

6-12 – Kháng bối pháp ( phép chống đỡ ở lưng )

6-13 – Áp tích pháp ( phép nhấn cột sống )

6-14 – Án trú phân băng pháp ( phép ấn giữ kéo chia )

6-15 – Cử  suất pháp ( phép nâng lên hạ xuống )

Chương III:   SỰ CỐ LÂM SÀNG CẦN CHÚ Ý KHI DÙNG ĐIỂM HUYỆT     LIỆU PHÁP.

Tiết 1: Thái độ của người điểm huyệt

Tiết 2: Công việc chuẩn bị của điểm huyệt

TIết 3: Chú ý sự cố của điểm huyệt

Tiết 4: Tiêu chuẩn lấy huyệt của điểm huyệt liệu pháp

Chương IV: TUẦN HÀNH CỦA 14 KINH MẠCH, BỆNH TẬT CỦA KINH MẠCH VÀ DU HUYỆT THƯỜNG DÙNG ( LƯỢC )

Chương V: KINH NGOẠI KỲ HUYỆT THƯỜNG DÙNG ( LƯỢC )

Chương VI: PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN VỀ PHỐI HUYỆT CỦA ĐIỂM HUYỆT LIỆU PHÁP ( LƯỢC )

Đọc sách:

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1VCCBiX9-n8fxHScgRrweTP3MhQTpnDcD/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]