Đông Y Dược 2.0

917

Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án

Tác giả: Lê Đình Sáng (th)

Nguồn gốc: Sưu tầm – tổng hợp, 2010

Xin giới thiệu với các bạn một cuốn sách tổng hợp về Đông y dược do tác giả Lê Đình Sáng sưu tầm và tổng hợp. Cuốn tài liệu là một bách khoa về y học, giúp bạn có thể tra cứu được nhiều loại cây cỏ giúp chữa bệnh.

PHẦN 1. CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC
1. A giao
2. An nam tử
3. An tức hương
4. Anh túc xác
5. Ba chẽ
6. Ba gạc
7. Ba kích thiên
8. Ba la mật
..
PHẦN 2. BÀI THUỐC
265. Bạch hổ thang
266. Chi tử xị thang
267. Cửu vị khương hoạt thang
268. Hóa ban thang
269. Hương nhu ẩm
270. Hương tô tán
271. Kinh phòng bại độc tán
272. Ma hạnh thạch cam thang
273. Ma hoàng phụ tử tế tân thang
302. Tân gia hoàng long thang

Đọc sách

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1iKwd4VbCB2VYA1_8yoU3q81LB_N5w7qF/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]