Hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu và hồi sức quốc tế

1738

Hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu và hồi sức quốc tế

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hướng dẫn Quy trình Sơ cấp cứu và Hồi sức quốc tế. Mục lục. Lời cảm ơn. Lời nói đầu. Các từ viết tắt.
[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1oETZJtWTET4LEhtBzgeLZendqN9qpuGM/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]