Sự gia tăng kích thước chu vi bụng mẹ bầu theo tháng

18

Nắm được kích thước bụng bầu giúp mẹ dễ dàng nhận biết mức độ phát triển của bé, qua đó có những phương pháp can thiệp hiệu quả xuyên suốt thai kỳ.